Nữ tuổi Kỷ Hợi 1959 hợp với tuổi nào nhất?

Trong cuộc sống việc tìm được những người hợp tuổi với mình để có thể làm bạn bè tri kỷ, bạn làm ăn kinh doanh hay người bạn đời trăm năm là điều vô cùng quan trọng. Hãy cùng xem nữ tuổi 1959 hợp với tuổi nào?

Năm sinh nam Mệnh Thiên can Địa chi Cung mệnh Niên mệnh năm sinh Điểm
1964 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Giáp => Tương Phá Địa chi : Hợi – Địa chi : Thìn => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1966 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Ngọ => Tứ Tuyệt Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1967 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Mùi => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Ly => Ngũ Quỷ Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Hỏa => Tương Sinh 8
1973 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Sửu => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1975 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Ất => Tương Phá Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1981 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Dậu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
1982 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Nhâm => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Tuất => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1983 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Quý => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Hợi => Tự Hình Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
1987 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 9
1991 Dương Mộc – Dương Thổ => Tương Khắc Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Mùi => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 8
1996 Dương Mộc – Dương Thủy => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Bính => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Tí => Lục Hình Cung : Khôn – Cung : Khôn => Phục Vị Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 7
2000 Dương Mộc – Dương Kim => Tương Khắc Thiên can : Kỷ – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Thìn => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2009 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Kỷ => Bình Hòa Địa chi : Hợi – Địa chi : Sửu => Tứ Đức Hợp Cung : Khôn – Cung : Càn => Diên Niên Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 9
2010 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Canh => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Dần => Lục Phá Cung : Khôn – Cung : Đoài => Thiên Y Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Kim => Tương Sinh 7
2011 Dương Mộc – Dương Mộc => Bình Hòa Thiên can : Kỷ – Thiên can : Tân => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Mão => Tam Hợp Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8
2017 Dương Mộc – Dương Hỏa => Tương Sinh Thiên can : Kỷ – Thiên can : Đinh => Tương Sinh Địa chi : Hợi – Địa chi : Dậu => Bình Hòa Cung : Khôn – Cung : Cấn => Sinh Khí Thiên mệnh năm sinh : Thổ – Thiên mệnh năm sinh : Thổ => Bình Hòa 8

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *