thái ất tử vi 12 con giáp

Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Hợi 1959 – Nam mạng

Sinh năm: 1959, 2019 và 2079 Cung KHÔN Trực ĐỊNH Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc đất bằng) Khắc SA TRUNG KIM Con nhà THANH ĐẾ (phú quý) Xương CON HEO Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mạng Đoán xem số mạng tuổi này, Mạng Mộc bình địa cây trên đất bằng.

Tử vi trọn đời tuổi Kỷ Hợi 1959 – Nữ mạng

Sinh năm: 1959, 2019 và 2079 Cung CẤN Mạng BÌNH ĐỊA MỘC (cây mọc trên đất bằng) Xương CON HEO Tướng tinh CON GẤU Phật Bà Quan Âm độ mạng Kỷ Hợi cung Cấn số này, Mạng Mộc, bình địa cây trên đất bằng. Đông Xuân sinh đặng thời sang, Hai mùa thuận số có

Tử vi sơ lược trong năm 2018 dành cho tuổi Kỷ Hợi 1959 – nữ mạng

Đầu năm chủ nhà tuổi Kỷ Hợi nên mời gia chủ sinh các năm Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Bính Ngọ 1966 đến xông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2018 đều thuận lợi suôn sẻ thành công, may mắn trong nhiều công chuyện. Năm 2018 tuổi Kỷ Hợi

Tử vi sơ lược trong năm 2017 dành cho tuổi Kỷ Hợi – nữ mạng

Tướng tinh : Con Gấu. Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thổ Tú: Rối rắm, bất an HẠN: Diêm vương: Bệnh đường máu huyết VẬN NIÊN: Hổ dõng Thiên (Cọp ra oai) THIÊN CAN: Kỷ gặp Đinh: Sinh nhập, có lợi ĐỊA CHI: Hợi gặp Dậu: Sinh

Tử vi sơ lược trong năm 2017 dành cho tuổi Kỷ Hợi -nam mạng

Tướng tinh: Con Gấu – Con dòng Thanh Đế, phú quý MẠNG: Bình địa Mộc (Cây sát đất) SAO: Thái Dương: May mắn, danh lộc tốt HẠN: Thiên La: Tinh thần bất an VẬN NIÊN: Hỗ dõng Thiên (Cọp ra oai) THIÊN CAN: Kỷ gặp Đinh: Sinh nhập, có lợi ĐỊA CHI: Hợi gặp Dậu:

Tử vi sơ lược trong năm 2018 dành cho tuổi Kỷ Hợi 1959 – nam mạng

Đầu năm chủ nhà tuổi Kỷ Hợi nên mời gia chủ sinh các năm Giáp Dần 1974, Bính Dần 1986, Đinh Mão 1987, Bính Ngọ 1966 đến xông nhà đầu năm để mọi việc trong năm 2018 đều thuận lợi suôn sẻ thành công, may mắn trong nhiều công chuyện. Năm 2018 tuổi Kỷ Hợi